Разработка на уеб-сайт
delim_brown1

Изработката на сайт се състои от няколко етапа:

 • Изработка на сайт концепция
 • Подготовка на техническо задание
 • Изработка на дизайн за сайта
 • Изработка на програмно обезпечение за сайта
 • Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Всеки от етапите е важно да се реализира професионално. Грешките на който и да е от етапите водят до изработката на „неработещ“ сайт.

web-app

Разработка на концепция

Често се счита, че изработката на сайта започва с изграждането на дизайна му. Това не е така. Изработката на дизайна е само един от етапите от изработка на сайт.

Най – първата крачка е определянето на целите и задачите, които сайта си поставя. Целите могат да бъдат разнообразни: привличане на нови клиенти, информационна поддръжка на вече съществуващи клиенти, позициониране на компанията като лидер на пазара, промотиране на конкретен продукт и т. н.

По – нататък се определя състава на бъдещата аудитория и нейната география: кой, откъде и защо ще посещава уеб сайта?

Изработката на сайт, който разчита на младежка аудитория, силно ще се отличава от сайт за професионално ориентирани общества, а сайт за столичани – от сайт за посетители от провинцията.

На следващ етап се обсъждат въпросите за оформление на сайта, разписват се основните изисквания към сайта, неговата структура, начините за последваща работа с него. Определя се стойността на работата, сключва се договор и се съставя план график за изработка на сайта.

Подготовка на техническо задание

Техническото задание е документът, с който обезателно трябва да се стартира процеса, тъй като без неговата наличност е невъзможно да се изработи какъвто и да е уебсайт.

В техническото задание детайлно се проиграва структурата, навигацията, функционалните възможности, изискванията към дизайна и даже към формата на предоставяните изходни данни.

Определят се и се описват изискуемите програмни модули, които е необходимо да се изработят, и накрая се утвърждава документ, конкретизиращ съдържанието и оформлението на сайта.

Понякога стойността на изработката на техническото задание за сайт достига до половина от стойността на изработката на самия сайт. За не особено големи сайтове от типа визитка, техническото задание може да бъде написано опростено.

Изработка на дизайн на уеб сайт

Дизайнът на уебсайта се изработва в съответствие с желанията на поръчителя, като се вземат пред вид особеностите на логото и фирмения стил.

Оригиналността на уеб дизайна пряко зависи от заплащането за него. Колкото повече време има уеб дизайнера за креативна работа, толкова по-интересно ще бъде оформлението, при това не особено скъпият или скъпият уеб дизайн ще се отличават изключително по оригиналността на идеята, но не и по качеството на изпълнението.

Стойността на разработвания уеб дизайн се влияе преди всичко от наложените изисквания от поръчителя.

Като правило цената на уеб дизайна на уебсайт е около 20% – 40% от стойността на целия проект.

Изработка на програмно обезпечение

Когато дизайна на сайта е съгласуван и приет от поръчителя и всички необходими страници са утвърдени, започва изработката на програмното обезпечение.

Програмирането на уебсайта включва в себе си изработката на система за управление на сайта и потребителска част. Благодарение на това, че уеб дизайн студиото „Уеб Дизайн Нет“ разполага със значителен обем разработки в областта на уеб програмирането и всички стандартни модули са вече налични, цената и времето за изработка на програмната част за сайта могат да бъдат значително намалени.

Нашите системи за управление на сайтове имат вграден визуално – графичен редактор, позволяващ да се редактират страниците на сайта без наличието на специализирани знания, да се вграждат графични елементи, таблици, да се разполагат хипер линкове и много други. Интерфейсът позволява с лекота пренасянето върху сайта на информация от типа .DOC, PDF и други.

Вие също така можете самостоятелно да контролирате структурата на сайта, да променяте съдържанието, да създавате нови раздели и да управлявате менютата му.

При всичко това няма да се нуждаете от допълнителни знания, освен умения за работа с Windows приложения, тъй като системата е изградена с интуитивно разбираем интерфейс, което позволява да наемате за пълнене на сайта не скъпо струващи специалисти.

Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Цената на обработка на текстовия и снимковия материал и пълненето на базата данни е пряко свързана с:

 • Вид на предоставяните изходни материали (дали се предоставят в електронен формат, дали на хартия, дали се изработват или обработват от изпълнителя);
 • Пълнене на сайта с информация (дали остава задължение на изпълнителя или на поръчителя).

Обичайно при изработка на сайт се приема пълненето на базата данни в обем, необходим за тестване на сайта. Ако ни бъде поръчано вкарването на цялата информация (а това понякога са хиляди и десетки хиляди позиции), то цената се определя в пряка зависимост от вида и обема на предоставяната информация. Обичайно е обаче за такива обеми от данни да се направи механизъм за импорт на данни.

Като резултат от дадения етап от изработката на сайта се достига до неговия работещ макет (по същество това е пълноценно работещ сайт, който все още не достигнал своите потребители). След тестване и внасяне необходимите изменения, приетият сайт се публикува в интернет, а също така се регистрира в основните търсещи системи и каталози.

С това завършва изработката на уебсайт.

В Медия Плей ЕООД сме правили изработка на сайт за:

 • фирма
 • корпоративен сайт
 • сайт за имоти
 • туристическа агенция
 • онлайн магазин
 • електронен каталог
 • хотел
 • автокъща
 • строителна фирма
 • рекламна агенция
 • фондации и сдружения

Какво по-нататък?
По-нататък е възможен следващ етап работа: реклама на сайта, кампания по популяризация на сайта и SEO оптимизация на сайта за търсачки.

При планирането на разходите за сайт ние съветваме:

 • Отчитане на разходите за хостинг – около 60 лв. на година
 • Да заложите в бюджета си средства за последваща работа по популяризация на уеб сайта посредством оптимизация за търсещи машини и Интернет реклама.

Даваме ли гаранция за своята работа

При изработка на уебсайт или интернет магазин, ние отделяме сериозно внимание на тестването на проекта. Ние сме уверени във високото качество на нашата работа, ето защо след предаването на сайта за експлоатация ние предоставяме половин годишна гаранция на нашите програмни разработки. Това означава, че ако Вие установите каквито и да е грешки в програмните модули на сайта, ние коректно и съвсем безплатно ще ги поправим, при условие, че това се случи в срок от 6 месеца от завършването на работата по изработка на сайта.

 

При интерес от Ваша страна, може да се свържете с нас