expeditorlogo

Уеб-базиран софтуер за управление на фирми, работещи в сферата на спедицията и транспортната дейност. Софтуера разполага с различни нива на достъп, както и набор от административни инструменти за правилното осъществяване на всички дейности по транспортните услуги на една фирма. Софтуера разполага със следните интегрирани модули:

 • Начало – новини, нотификации и логове за извършени действия от служители
 • Приходи/Разход – текущ баланс за приходи/разходи и архив за предишни месеци с възможност за генериране на справки и отчети за минал период
 • Реклама – функционалност, чрез която могат да се изпращат маркетингови мейл съобщения или информационни съобщения до избрани клиенти
 • Клиенти – база от данни за клиенти с възможност за добавяне на контактни лица, задачи и фактури
 • Фактури – издаване на продорми фактури, данъчни фактури, кредитни и дебитни известия, съобразени със законодателството на Република България
 • Заявки – модул, чрез който се получават всички заявки за транспортни услуги от клиенти с възможност предпечат и печат и управление на заявки
 • Спедиции – модул с пълна функционалност за управление на спедиции
 • Отчети на шофьори – модул, чрез които могат да бъдат проследявани всички приходи/разходи и отчети на шофьори за дадени транспортни единици и сумарно, разделени по месеци чрез възможност за филтриране и сортиране на резултатите и генериране на автоматични справки и отчети
 • Административни функции:
  • Управление на потребители
  • Преглед на действия на служители в системата
  • Управление на резервни копия (BACKUP)
  • Управление на шофьори
  • Управление на камиони и налична база от превозни средства
  • Управление на складови служители
  • Управление на складове
  • Управление на документи и документооборот

За повече информаия, може да се свържете с нас!