elearninglogo

Уеб-базиран софтуер, предназначен за обучителни центрове с възможност за създаване на онлайн курсове за обучение, генериране на учебни планове и учебни програми, управление на изпитни задачи, генериране на изпитни листове за обучаващите се и генериране за печат на сертификати.

Софтуера разполага с възможност обучението да се проежда както на персонални или преносими компютърни устройства, така и чрез мобилни устройства като телефони, таблети и видео стени.

Основни модули на софтуера:

  • Управление на курсове
  • Управление на преподаватели
  • Управление на курсанти
  • Управление на изпити
  • Управление на оценки
  • Управление на сертификати

 

За повече информация, може да се свържете с нас!