Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА? Той позволява на

Share

Днес потребителите могат да избират измежду три типа преносими устройства, които понякога „по инерция“ се наричат лаптопи. Това са нетбуците (така наречения „Netbook“), ноутбуците (така наречения „Notebook“) и ултрабуците (така

Share

1. Възможно най-кратко име на домейн Домейнът трябва да е кратък, за да може лесно да бъде запомнян и изписван. Към момента, при най-популярните разширения (.com, .net, .eu и .bg)

Share