delim_brown1

Кои сме ние?

Медия Плей ЕООД

Медия Плей ЕООД е фирма, създадена пред 2011г. в гр.София. От създаването си фирмата се развива в IT сферата и има редица завършени уеб проекти. От 2011г. фирмата разработи иновативен софтуер SMS Gateway чрез който се стреми да поднесе на всеки клиент набор от услуги на едно място на конкурентни цени и качество.

delim_brown1
Медия Плей ЕООД - модерните IT решения за вас и вашия бизнес!
Уеб-дизайн
100%
Кодиране
100%
Програмиране
100%
SMS Gateway
100%
Ре-дизайн
100%
Поддръжка на уеб-сайтове
100%
Поддръжка на онлайн магазини
100%

Нашите клиенти

delim_brown1
zee
assisi
bobitrans8
bravo-credit
bulgaria-online
civilideas
efon
ffl
fitnes-bg
happydreams
insbb
ivision
jaf
kminterauto
mimautorepair
organicsols
vtteam
saparevabania
smshub
stickerbg
tcix
timtex
tpg
tradefans
uniconsult
vipnet

Пътят е като живота...има начало и край. Начина по който ще го извървиш зависи от теб...да спреш, да помислиш накъде да тръгнеш...да се върнеш назад, да останеш там където си или да продължиш напред...ти решаваш!

delim_brown1

Текущи проекти

delim_brown1
eufund
Проект BG05M9OP001-1.003-1199 „Разкриване на нови работни места за безработни младежи на възраст до 29 г. включително в „Медия Плей“ ЕООД“ се осъществява по ОП «Развитие на човешките ресурси» с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
hr
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1199 „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО В „МЕДИЯ ПЛЕЙ“ ЕООД“, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО ПРОЦЕДУРА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.003-1199-СО1

Начална дата на изпълнение: 22.08.2016 г.

Крайна дата на изпълнение: 22.11.2017 г.

Бюджет: 63 063.76 лв., от които европейско съфинансиране в размер на 53 604.20 лв. и национално съфинансиране в размер на 9 459.56 лв.

І. Цели на проекта:

 • Осигуряване на четири качествени работни места за безработни младежи до 29 г. вкл. и развитие на техния потециал в рамките на компанията;
 • Осигуряване на възможности за придобиване на професионален опит и стаж в областта на информационните технологии;
 • Осигуряване на условия за дългосрочна заетост на новонаетите лица;

ІІ. Основни дейности:

 • Разкриване на четири нови работни места за срок от 12 месеца;
 • Закупуване на оборудване и активи за осигуряване на качествени работни места;
 • Дейности по публичност и визуализация;
 • Дейности по организация и управление на проекта;

ІІІ. Очаквани резултати:

 • Осигуряване на заетост на четири безработни лица до 29 г. включително за период от 12 месеца;
 • Запазване на 50% от работните места след приключване на проекта;
 • Създаване на условия за качествена заетост, придобиване на опит и стаж на наетите по проекта лица;
 • Принос в постигане на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси“;
eBilling
Software solutions

eBilling – софтуерна разработка на Медия Плей ЕООД съдържаща в себе си Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) и Business Intelligence (BI).

Чрез eBilling няма ограничения за лицензи и потребителски станции.

Предимства:

– Уеб-базирам софтуерен продукт

– Оптимизиран за мобилни и смарт устройства

– Управление на ISO/IEC стандарти

– ТРЗ и управление на заплати

– Управление на склдове

– Управление на фактури

– Управление на клиенти

– Управление на системи за видеонаблюдение

– Управление на банкови справки

– Управление на служители

– Управление на проекти

СЕО оптимизация

SEO анализ на сайта, конкуренти и ключови думи
Месечни отчети
Олекотяване на сайта и скоростта на зареждане посредством MySQL SSD
SEO консултация на място в наш или ваш офис
Разширена ONE PAGE оптимизация
Оптимизация на съществуващи текстове
Оптимизация на уеб-линкове/връзки
Оптимизация на снимки
Поддръжка на Facebook страница и Google+ профил

Предлагани услуги

delim_brown1

Разгледайте всички услуги

Web Design / CRM eBilling / SMS Gateway / eXpeditor / eLearning / WebCredits / StoreHome...